პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებები

საზოგადოებრივი კოლეჯი – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პარალელურად ახორციელებს მოსამზადებელ ზოგადსაგანმანათლებლო ან/და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებს, ასევე უფლებამოსილია განახორციელოს ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამა.
 
 
პროფესიული კოლეჯი – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ პირველი სამი საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს.
 
 
ავტორიზებული სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯები      
           
1. სსიპ - საზოგადოებრივი  კოლეჯი „ახალი ტალღა“
2. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“
3. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“
4. სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
5. სსიპ -  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
6. სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

2014 წლის 01 სექტემბრამდე ავტორიზებულად ჩათვლილი 
სახელმწიფო პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები   
     
           
1. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“
2. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“
3. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“
4. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მერმისი“
5. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“
6. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“
7. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“
8. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“
9. სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“

კერძო პროფესიული კოლეჯები, რომლებსაც შეუნარჩუნდათ ავტორიზაცია
2014 წლის
01 სექტემბრამდე
1. ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“
2. ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“    
3. ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“
4. ა(ა)იპ - ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების  ცენტრი
5. ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი“
6. შპს - „ილია“ - ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს  საგანმანათლებლო დაწესებულება
7. შპს - „ალსო“
8. შპს - „არგო“
9. შპს - „გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +“
10. შპს - „დემეტრე 96“
11. შპს - „მომავლის პროფესიული სკოლა“   
12. შპს - „ცხუმ-ეგრისი“
13. შპს - ახალციხის სამედიცინო სასწავლებელი 2009
14. შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
15. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA
16. შპს - ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი
17. შპს - ზუგდიდის სამედიცინო პროფესიული სასწავლო ცენტრი
18. შპს თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი თბილისი-SPA ჯანმრთელობის და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი
19. შპს - ირაკლი ფაღავას სახელობის აკადემია "დასტაქარი"
20. შპს - საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი „ეკვატორი“
21. შპს - საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო, მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯი
22. შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი „მასკი“
23. ა(ა)იპ - „ადამიანი და ბუნება“
24. შპს - ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებელი
 
ახლადავტორიზებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები


1. შპს - ე.პატონის სახელობის შედუღებისა და მონათესავე  ტექნოლოგიების საქართველოსა და უკრაინის საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი „ინტერველდი“
2. შპს - „პროფიუნიტი“
3. შპს - „ორიენტირი“
4. შპს - ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი
5. შპს - შიდა ქართლის  პროფესიული  კოლეჯი
6. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი
7. შპს - თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აკადემია
8. შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლა
9. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გეორგია“
10. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი - ხელოვნებისა და მეცნიერების  აკადემია
11. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეა“
12. შპს -  ქუთაისის საზოგადოებრივი კოლეჯი
13. შპს - ზედაეწერის აგრობიზნესისა და ტექნოლოგიის კოლეჯი   
14. შპს - წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი
15. ა(ა)იპ - წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯი
16. შპს - საქართველოს საავტომობილო-საგზაო კოლეჯი
17. შპს მრავალდარგოვანი საზოგადოებრივი კოლეჯი „მედიკ-ფორტე“
18. ა(ა)იპ ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯი
19. შპს აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიის საზოგადოებრივი კოლეჯი
20. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
21. შპს  საზოგადოებრივი კოლეჯი „კოლხა11“
22. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „პროფესიონალი“
23. შპს „ორიენტირი+“
24. შპს „ლაზარე+“
25. შპს ჯავახეთის პროფესიული კოლეჯი   
26. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებელი
27. შპს  „სიო“
28. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ეტალონი“
29. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი XXI საუკუნე
30. შპს - თბილისის ტურიზმის აკადემია
31. შპს უმაღლესი სასწავლებელი „საგანძური
32. შპს ინტერბიზნესის აკადემია
33. შპს კოლეჯი გამა
34. შპს „მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი“
35. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ეკოლოგია და დიზაინი“   
36. შპს ხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კოლეჯი
37. შპს პროფესიული ინოვაციების კოლეჯი
38. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი კავკასიონი
39. შპს თბილისის საზეგადოებრივი კოლეჯი „გარანტი“   
40. შპს „ლაზიკა“
41. შპს მესამე სამედიცინო & ტურიზმის აკადემია
42. ა(ა)იპ - კავკასიის პროფესიული კოლეჯი
43. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი აღმაშენებელი
44. შპს - სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯი
45. შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
46. შპს - „არსი“
47. შპს - „პანაცეა"
48. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
49. შპს - პროფესიული კოლეჯი ინტელექტი
50. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი რეუ
51. შპს - მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი
52. შპს - „ბარაკონი“
53. ა(ა)იპ "მენეჯერთა სასწავლებელი" პროფესიული კოლეჯი
54. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია, საზოგადოებრივი კოლეჯი