მობილობის ეტაპები და ვადები

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ეტაპები და ვადები

პირველი ეტაპი: 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთათვის ვაკანტური ადგილების შესახებ წერილობითი განაცხადის (თანდართული ელექტრონული ფორმა) ცენტრში წარდგენის ვადა:
2017 წლის 06 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით;

2. ცენტრის მიერ მობილობის წესით ჩასარიცხ სტუდენტთა ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა:
2017 წლის 17 ივლისიდან 21 ივლისის ჩათვლით.

პირველი ეტაპის გავლა უწევთ მხოლოდ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და სტუდენტები არ მონაწილეობენ! 

მეორე ეტაპი:

1. სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;

2. სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე; 

3. ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:
2017 წლის 23 აგვისტო. 


მესამე ეტაპი:

1. ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამოცხადების ვადა:
2017 წლის 23-24-25 აგვისტო;

2. მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა:
მიმღები უმაღლესი საგანმანათლელო დაწესებულების მიერ დადგენილი ვადები;

3. მიმღები დაწესებულების მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) ვადა:
მიმღები უმაღლესი დაწესებულების მიერ დადგენილი ვადები.

 

მეოთხე ეტაპი:

1. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების (თანდართული ელექტრონული ფორმით) ცენტრში წარდგენის ვადა
2017 წლის 25 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით;

2. სამართლებრივი აქტების პროექტებზე ცენტრის მიერ დასკვნების გაცემის ვადა:
2017 წლის 12 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით;

3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის თაობაზე ბრძანების გამოცემის ვადა:
2017 წლის პირველ ოქტომბრამდე.

 

მეხუთე ეტაპი:

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ გამოცემული ბრძანების საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში ასახვის ვადა:
2017 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით;

2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ გამოცემული ბრძანების ცენტრში წარდგენის ვადა:
2017 წლის 4 ოქტომბრის ჩათვლით;

3. მობილობით გადასული სტუდენტების მიმართ სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანების გამოცემის ვადა
2017 წლის 6 ოქტომბრის ჩათვლით;

4. მობილობით გადასული სტუდენტების მიმართ სტატუსის შეწყვეტის შესახებ გამოცემული ბრძანების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ასახვის ვადა:
2017 წლის 6 ოქტომბრის ჩათვლით;

5. მობილობით გადასული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანების (თანდართული ელექტრონული ვერსიით) ცენტრში წარდგენის ვადა:
2017 წლის 6 ოქტომბრის ჩათვლით;

6. მობილობით გადასული სტუდენტების მიმართ სტატუსის შეწყვეტის შესახებ გამოცემული ბრძანებიდან ამონაწერის (თანდართული დოკუმენტებით) გაცემის ვადა:
სტუდენტის მიმართვიდან 1 კვირა.

მოგწონთ ახალი საიტი ?

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge