ბილინგვური სახელმძღვანელოები (დაწყებითი საფეხური)

 

ბილინგვური სახელმძღვანელოები რუსული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციით

 

 

 

გამომცემლობა

 

საგანი

 

კლასი

 

შპს "ლოგოს პრესი"

 

ჩვენი საქართველო

 

V - VI
კლასი

 

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

 

მათემატიკა

 

I - VI
კლასი

 

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -
ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

 

ბუნება

 

I - VI
კლასი

 

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო                  
ტექნოლოგიები

 

V - VI
კლასი

 

შპს "გამომცემლობა მერიდიანი"

 

ხელოვნება

 

I - VI
კლასი

 

შპს "გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და
განვითარების ცენტრი"

 

სამოქალაქო განათლება

 

IV
კლასი

 

აიპ "წყაროსთვალი"

 

მუსიკა

 

I - VI
კლასი