გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2012

წარმოგიდგენთ VII-XII კლასების სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხას, რომელთაც 2012 წლის გრიფირების კონკურსში გადალახეს დადგენილი ქულობრივი ბარიერი და მიენიჭათ გრიფი.

ასევე გთავაზობთ გრიფირებული სახელმძღვანელოების გაკვეთილების ელექტრონულ ვერსიებს საგნებისა და კლასების მიხედვით.

გთხოვთ, აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, კათედრებზე განიხილეთ და შეარჩიეთ შესაბამისი სახელმძღვანელოები.

 

ასევე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სკოლამ უნდა აირჩიოს საგანში მთლიანი სერია (საბაზო საფეხური - VII-IX კლასები ან საშუალო საფეხური - X-XII კლასები) და არა სახელმძღვანელო ცალკეული კლასისათვის.

 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა 

 

გამომცემლობა - შპს „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული,  მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი XII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
(304 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(348 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(372 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(392 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(472 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(448 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(88 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(88 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(80 გვ.)
__________  __________    __________   
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
(48 გვ.)
მასწავლებლის
 წიგნი
(64 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(48 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(68 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(72 გვ.)


გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა მერიდიანი
თანაავტორები: ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა და თამარ ღონღაძეები, თაია ცხადაია, დარეჯან კვანჭიანი,
ნინო ჯაში, ნინო თოდუა და ნანა კუცია
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი XII კლასი
მოსწავლის
წიგნი 
მოსწავლის
წიგნი
მოსწავლის
წიგნი
მოსწავლის
წიგნი 
მოსწავლის
წიგნი
მოსწავლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი


გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი
X კლასი XI კლასი XII კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

ინგლისური ენა


გამომცემლობა - Macmillan Education   (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: Judy GartonSprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen,
Susanna Mckee;

VII კლასი (ს I) VIII კლასი (ს II) IX კლასი (ს III)

მოსწავლის წიგნი (127 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (127 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (127 გვ.)

მოსწავლის რვეული (119 გვ.) მოსწავლის რვეული (119 გვ.) მოსწავლის რვეული (119 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (208 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (208 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (208 გვ.)

 

 გამომცემლობა - Macmillan Education (შპს „Unique Learning“)
თანაავტორები:  Anna Cole, David Spencer, Annie Cornford 

X კლასი (ს IV) XII კლასი (ს V) XII კლასი (ს VI,VII,VII)

მოსწავლის წიგნი (167 გვ.)

მოსწავლის წიგნი  (159 გვ.)

მოსწავლის წიგნი  (159 გვ.)

მოსწავლის რვეული (128 გვ.)          მოსწავლის რვეული (127 გვ.)           მოსწავლის რვეული  (127 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (199 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (207 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (207 გვ.)

 

 

გამომცემლობა - Oxford University Press  (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)
თანაავტორები: : Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine,
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, Kethy Gude, Michael Duckworth; 

VII კლასი (ს I) VIII კლასი (ს II) IX კლასი (ს III)

მოსწავლის წიგნი (119 გვ.)

მოსწავლის წიგნი  (119 გვ.)

მოსწავლის წიგნი  (117 გვ.)

მოსწავლის რვეული (72 გვ.) მოსწავლის რვეული (72 გვ.)         მოსწავლის რვეული (72 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (152 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (152 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (144 გვ.)

 

გამომცემლობა - Pearson  (შპს „ინგლისური წიგნი საქართველოში)

თანაავტორები:   Joanne Tayloreknowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent, Megan Roderick
 

X კლასი (ს IV) XI კლასი (ს V) XII კლასი (ს VI, VII, VIII)

მოსწავლის წიგნი (142 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (178 გვ.)

მოსწავლის წიგნი  (174 გვ.)

მოსწავლის რვეული (88 გვ.) მოსწავლის რვეული (96 გვ.) მოსწავლის
რვეული
(96 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (132 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (152 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(160 გვ.)

 

რუსული ენა

 

გამომცელობა - შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“
თანაავტორებ: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე
I II III IV

მოსწავლის
წიგნი
(128 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(128 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(106 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(98 გვ.)

მოსწავლის
რვეული
(68 გვ.)

მოსწავლის
რვეული
(82 გვ.)

მოსწავლის
რვეული
(80 გვ.)

მოსწავლის
რვეული
(88 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(80 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი
(96 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი
(90 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი
(118 გვ.)
+CD

       
V VI VII VIII
მოსწავლის
წიგნი
(114 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(112 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(94 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(98 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(66 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(68 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(66 გვ.)
მოსწავლის
რვეული
(64 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(110 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი
(118 გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
(112 გვ.) +CD
მასწავლებლის
წიგნი
(122 გვ.) +CD

 

გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორებ: მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი
I II III IV

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის რვეული

მასწავლებლის წიგნი +CD

მასწავლებლის წიგნი +CD

მასწავლებლის წიგნი +CD

მასწავლებლის წიგნი +CD

       
V VI VII VIII
მოსწავლის წიგნი მოსწავლის წიგნი მოსწავლის წიგნი მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული მოსწავლის რვეული მოსწავლის რვეული მოსწავლის რვეული

მასწავლებლის წიგნი +CD

მასწავლებლის წიგნი +CD მასწავლებლის წიგნი +CD მასწავლებლის წიგნი +CD

 

 

მათემატიკა


გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
თანაავტორები: ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი XII კლასი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

 

გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტორები:  გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი XII კლასი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი
(244 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

 

 

ავტორთა ჯგუფი: . საგინაშვილი, თ. ბექაური, გ.ბექაური
თანაავტორები: თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი და გიორგი ბექაური
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი (290 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (278 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (362 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

ისტორია

  

გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები:  ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე,
რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
ზვიად
მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი XII კლასი
მოსწავლის
წიგნი
(336 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(336 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(427 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(276 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(520 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(317 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(71 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(78 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(78 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(87 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(71 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი (69 გვ.)

 

გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები:  ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია

X კლასი XI კლასი XII კლასი

მოსწავლის
წიგნი
(172 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი
(377 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(52 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(44 გვ.)

მასწავლებლის
წიგნი
(43 გვ.)

გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი და ლერი თავაძე

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი
(264 გვ

 მოსწავლის წიგნი
(304 გვ.)

მოსწავლის წიგნი
(380 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(52 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(56 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(64 გვ.)

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

 
გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები:  მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, ია გიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი
VII კლასი

მოსწავლის წიგნი (181 გვ.)

მოსწავლის რვეული (58 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (82 გვ.)

 

 

გამომცემლობა - შპსგამომცემლობა მერიდიანიდა შპსგამომცემლობა კლიო
თანაავტორები: რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, გიული ანდრონიკაშვილი, მარინე სეხნიაშვილი და მარინა ჯალიაშვილი

VII კლასი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი


გამომცემლობა - შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
თანაავტორები: ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილი, ლიათევზაძე, ქეთევან მაღრაძე და ქეთევან ტატიშვილი

VII კლასი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

  

ქიმია

 

გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
ავტორი: მანანა ვარდიაშვილი
VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი (196 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (192 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (284 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (186 გვ.)

მოსწავლის რვეული (96 გვ.)

მოსწავლის რვეული (82 გვ.)

მოსწავლის რვეული (132 გვ.)

მოსწავლის რვეული (80 გვ)

მასწავლებლის წიგნი (202 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (206 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (218 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (144 გვ.)


გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორებ: გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია და მზია მამიაშვილი

 

VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

 

ბიოლოგია

 

გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
თანაავტორებ: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი (176 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (174 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (244 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (328 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (94 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (120 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (138 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (174 გვ.)


გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“

თანაავტორებ: რუსუდან ახვლედიანი, მალხაზ მაყაშვილი, მზია სულამანიძე, მარინე სეხნიაშვილი და მარინა ჯალიაშვილი

 

VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

 

ფიზიკა

 

გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტორები: გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი
VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი
(192 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(140 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(144 გვ.)

მოსწავლის რვეული (96 გვ.)

მოსწავლის რვეული (128 გვ.)
მოსწავლის რვეული (96 გვ.)
მოსწავლის რვეული (96 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (428 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(484 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (370 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (340 გვ.)

 

გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
ავტორი: ქეთევან ტატიშვილი
VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორებ: რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, თეიმურაზ ჩიჩუა,  რუსუდან მიქაძე და მარინე ინჯგია

VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 

 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

გამომცემლობა: შპს "გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და  განვითარების ცენტრი"
ავტორი: ნინო ტალახაძე

VIII კლასი XII კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის რვეული  

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი +CD

 

 
სამოქალაქო განათლება

 


გამომცემლობა: შპს „საქართველოს მაცნე“
ავტორები: თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი,
მიხეილ
თოქმაზიშვილი,
დალი შავლოხაშვილი და
რუსუდან დალაქიშვილი

IX კლასი X კლასი

მოსწავლის წიგნი (158 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (124 გვ.) 

მოსწავლის რვეული (52 გვ.) მოსწავლის რვეული (28 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (96 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (46 გვ.)

 

 

 გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
და შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

 თანაავტორები: ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი

IX კლასი X კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

 
 

გეოგრაფია

 

გამომცემლობა - შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი X კლასი XI კლასი
მოსწავლის
წიგნი
(248 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(261 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(302 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(299 გვ.)
მოსწავლის
წიგნი
(265 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(119 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(112 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(112 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(126 გვ.)
მასწავლებლის
წიგნი
(125 გვ.)

 

 

გამომცემლობა -  შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და შპს „გამომცემლობა კლიო“
თანაავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე და ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი
მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

 

გამომცემლობა -  შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“, შპს „გამომცემლობა კლიო“ და შპს „ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
თანაავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,
დარეჯან ფაღავა და იამზე ეცეტაძე
X კლასი XI კლასი
მოსწავლის
წიგნი

მოსწავლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

მასწავლებლის
წიგნი

 

 

მუსიკა

გამომცემლობა: აიპ „წყაროსთვალი“
თანაავტორები: მაია ოთიაშვილი და ირინე მიქაძე

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი
(97 გვ.)

მოსწავლის წიგნი
(104 გვ)

მოსწავლის წიგნი
(96 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(88 გვ.) +3CD

მასწავლებლის წიგნი
(108 გვ.) +3CD

მასწავლებლის წიგნი
(97 გვ.) +3CD

 

გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი (112 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (130 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (88 გვ.)

მოსწავლის რვეული (24 გვ.)
   

მასწავლებლის წიგნი
(64 გვ.) +CD

მასწავლებლის წიგნი
(64 გვ.) +CD

მასწავლებლის წიგნი
(64 გვ.) +CD

 

 

სპორტი (ჭადრაკი)

გამომცემლობა: „გაზეთი საქართველოს მაცნე“
თანაავტორები: დავით გურგენიძე და გიორგი მაჭარაშვილი

დI დII დIII

მოსწავლის წიგნი
(144 გვ.)

მოსწავლის წიგნი
(144 გვ.)

მოსწავლის წიგნი
(144 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(60 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(60 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი
(64 გვ.)

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

გამომცემლობა: „გამომცემლობა მერიდიანი“
თანაავტორები: ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო სილაგაძე და მაია მაჭარაშვილი

 

VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მოსწავლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი


გამომცემლობა: „გამომცემლობა კლიო“

თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და თამარ ჯაყელი
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის წიგნი
(112 გვ.)

მოსწავლის წიგნი (132 გვ.)

მოსწავლის წიგნი
(
140 გვ.)

მასწავლებლის წიგნი (112 გვ.) +CD

მასწავლებლის წიგნი
(88 გვ)
+CD

მასწავლებლის წიგნი (104 გვ.) +CD

 

გამომცემლობა: „გამომცემლობა დიოგენე“

თანაავტორები: ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინო მიქაბერიძე
VII კლასი VIII კლასი IX კლასი

მოსწავლის
წიგნი
(131 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
  (174 გვ.)

მოსწავლის
წიგნი
(168 გვ.)

მოსწავლის
რვეული
(44 გვ.)
   

მასწავლებლის
წიგნი
(80 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი
(69 გვ.) +CD

მასწავლებლის
წიგნი

(66 გვ.)
+CD