ეროვნული სასწავლო გეგმა

 


წარმოგიდგენთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ 2011 წლის 11 მარტს №36/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ 2011-2016 წლების ეროვნულ სასწავლო გეგმას - საგნობრივ სტანდარტებსა და საათობრივ ბადეს, რომლის დანერგვაც 2011-2012 სასწავლო წლიდან დაიწყება ეტაპობრივად:

2011-2012 სასწავლო წელს - I-VI კლასებში
2012-2013 სასწავლო წელს - VII-XII კლასებში


ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016 (თავი I - თავი XXXII)

 

ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016 (თავი XXXIII - თავი LXXVI)

 

აფხაზური ენის სტანდარტისთვის, გთხოვთ, გადმოწეროთ შესაბამისი ფონტები