კალენდარი

arrow აპრილი 2020 arrow
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
  2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

პროფესიული სტანდარტები

დასახელება კოდი ბრძანების ნომერი ბრძანების თარიღი
ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 40151 398 17 .07.2014
კომპიუტერული გრაფიკოსი 40152 206 28 .06.2013
ინფორმაციული ტექნოლოგი 40153 398 17 .07.2014
კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი 40154 398 17 .07.2014
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი 40251 266 24 .08.2013
რადიო და სატელევიზიო სისტემების მომსახურებისა და ექსპლუატაციის ოპერატორი 40252 266 24 .04.2013
ტელეკომუნიკაციის ტექნიკოსი 40253 287 28 .06.2011
საზომი ხელსაწყოების ტექნიკოსი 40353 215 31 .12.2010
მობილურ -საკომუნიკაციო აპარატების ტექნიკოსი 40355 132 31 .01.2011
მიკროელექტრონიკისა და ოპტოელექტრონიკის ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი 40451 266 24 .08.2013
ელექტრიკოსი 40557 398 17 .07.2014
სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის ტექნიკოსი 40558 139 31 .12.2010
ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 40559 398 17 .07.2014
ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი 40561 398 17 .07.2014
ელექტრომექანიკოსი 40562 266 24 .08.2013
ენერგეტიკოს-მემონტაჟე 40563 266 24 .08.2013
ენერგეტიკის სერვის ცენტრის ტექნიკოსი 40564 266 24 .08.2013
ორთქლგენერატორებისა და კომბინირებული სანთურების მომსახურების ოპერატორი 40565 138 31 .12.2010
მშენებლობის მწარმოებელი 40651 258 15 .08.2013
კალატოზი 40652 206 28 .06.2013
მებათქაშე 40653 206 28 .06.2013
მეფილე მომპირკეთებელი 40654 398 17 .07.2014
მღებავი 40655 206 28 .06.2013
მეიზოლაციე 40656 70 27 .01.2011
მეტალოკრამიტისა და რბილი სახურავების მომწყობი 40658 71 27 .01.2011
რკინაბეტონის სამუშაოთა მწარმოებელი(მეარმატურე,მეყალიბე,მებეტონე) 40659 206 28 .06.2013
სამშენებლო კონსტრუქციების მემონტაჟე 40660 65 27 .01.2011
ბორდიურისა და მოკირწყვლის სპეციალისტი 40661 286 28 .06.2011
ხურო 40663 266 24 .08.2013
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 40665 67 27 .01.2011
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებელ-ტექნიკოსი 40668 266 24 .08.2013
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მწარმოებელი 40669 258 15 .08.2013
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სპეციალისტი 40670 128 28 .01.2011
კომპიურეტული საინჟინრო გრაფიკის (Auto Cad) ოპერატორი 40671 266 24 .08.2013
თბოაირმომარაგება- ვენტილაციის ტექნიკოსი 40672 120 28 .01.2011
გაზმომარაგების სისტემის მემონტაჟე 40673 206 28 .06.2013
გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების სისტემის მემონტაჟე 40674 80 27 .01.2011
ვენტილაციისა და კონდინცირების სისტემის მემონტაჟე 40675 76 27 .01.2011
ზეინკალ-სანტექნიკოსი 40676 266 24 .08.2013
სარკინიგზო გადამზიდავი 40754 266 24 .08.2013
მემანქანე 40757 129 31 .10.2010
საბაგირო გზების ექსპლუატაციის ოპერატორი 40764 217 31 .10.2010
საბაგირო გზების მონტაჟისა და რემონტის ტექნიკოსი 40765 216 31 .12.2010
სატრანსპორტო ფირმებში ლოჯისტიკის ოპერატორი 40766 266 24 .08.2013
ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი 40767 266 24 .08.2013
ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი 40768 266 24 .08.2013
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 40769 266 24 .08.2013
ძრავის შემკეთებელი 40770 266 24 .08.2013
მეთუნუქე-მღებავი 40771 57 27 .01.2011
ავტომობილის ზეინკალი 40772 398 24 .07.2014
ექსკავატორის მემანქანე 40774 204 31 .12.2010
ამწის მემანქანე 40775 398 17 .07.2014
ელმავლის მემანქანე 40776 398 17 .07.2014
ზეინკალი 40851 200 31 .12.2010
მეჩარხე 40852 133 31 .12.2010
მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი 40853 258 15 .08.2013
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანების და მოწყობილობების ტექნიკოსი 40854 126 31 .12.2010
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი 40855 266 24 .08.2013
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 40951 477 06 .08.2014
დურგალი 40952 398 17 .07.2014
კვების წარმოების მანქანების ოპერატორი 40954 266 24 .08.2013
სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის 40955 398 17 .07.2014
მეავეჯე 040956 288 28 .06.2011
ტყავის გამოყვანის, ტყავის ნაწარმის ქიმიური წმენდისა და ღებვის სპეციალისტი 040957 266 24 .08.2013
საწარმოო ინჟინერიის სპეციალისტი 040958 266 24 .08.2013
ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი 041052 398 17 .07.2014
გალვანიკოსი 041053 195 31 .12.2010
ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი 041057 398 17 .07.2014
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი 041059 266 24 .08.2013
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი 041060 398 17 .07.2014
ნავთობისა და გაზის გადამუშავების სპეციალისტი 041062 266 24 .08.2013
ქიმიური წარმოების სპეციალისტი 041064 209 31 .12.2010
მდნობელი 041151 206 28 .06.2013
მეღუმელე 041152 122 28 .01.2011
ლითონების მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი 041252 258 15 .08.2013
გრავირების სპეციალისტი 041253 192 31 .12.2010
ინკრუსტირების სპეციალისტი 041254 183 31 .12.2010
მოსევადების სპეციალისტი 041255 135 31 .12.2010
საყოფაცხოვრებო ფილიგრანული ნაკეთობების სპეციალისტი 041256 121 31 .12.2010
ფურცლოვანი ლითონის ჭედურობის ოსტატი 041257 211 31 .12.2010
ლითონების თერმული და ქიმიურ-თერმული დამუშავების სპეციალისტი 041258 258 15 .08.2013
ამდიდავი 041260 188 31 .12.2010
მტვიფრავი 041261 136 31 .12.2010
მგლინავი 041262 127 31 .12.2010
მჭედელი 041263 130 31 .12.2010
ლითონმცოდნე, ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი 041264 147 31 .12.2010
მხატვრული და საიუველირო სხმულების სპეციალისტი 041266 120 31 .12.2010
სამსხმელო შენადნობების მდნობელი 041268 159 31 .12.2010
დანაფარების სპეციალისტი 041270 193 31 .12.2010
შეცხობით მიღებული პროდუქციის სპეციალისტი 041271 207 31 .12.2010
შემდუღებელი 041272 398 17 .07.2014
ლითონური პროდუქციის ექსპერტიზის სპეციალისტი 041273 149 31 .12.2010
გარემოს დაცვის ტექნიკოსი 041351 398 17 .07.2014
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 041352 398 17 .07.2014
ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების სპეციალისტი 041357 126 28 .01.2011
სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 041359 398 17 .07.2014
სატრანსპორტო მეურნეობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი 041360 127 28 .01.2011
წარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი 041362 266 24 .08.2013
სამთო ტექნიკის უსაფრთხოების აეროლოგი 041363 206 28 .06.2013
ამფეთქებელი 041451 184 31 .12.2010
გვირაბგამყვანი 041452 266 24 .08.2013
მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი 041453 398 17 .07.2014
სამთო ელექტრომექანიკოსი 041455 266 24 .08.2013
მარკშაიდერიის ტექნიკოსი 041459 128 31 .12.2010
სამთო ტექნიკოსი 041461 266 24 .08.2013
გეოლოგ -ტექნიკოსი 041462 266 24 .08.2013
ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი 041463 266 06 .02.2015
წმენდითი სამუშაოების ტექნიკოსი 041464 206 31 .12.2010
ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალისტი 041465 140 31 .12.2010
მყარი სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგ-ტექნიკოსი 041466 132 31 .12.2010
ტრაქტორისტ-მემანქანე 041551 398 17 .07.2014
სარწყავი და დამშრობი სისტემების ტექნიკოსი 041552 114 27 .01.2011
აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი 041553 206 28 .06.2013
აგრომოწყობილობების ელექტრიკოსი 041555 103 27 .01.2011
პილოტი 041651 258 15 .08.2013
საფრენი აპარატებისა და ძრავების მომსახურების ავიატექნიკოსი 041654 258 15 .08.2013
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მომსახურების ავიატექნიკოსი 041655 258 15 .08.2013
ფრენების უზრუნველყოფის რადიონავიგაციური სისტემების მომსახურების ავიატექნიკოსი 041657 258 15 .08.2013
ფრენების უზრუნველყოფის რადიოლოკაციური მოწყობილობების მომსახურების ავიატექნიკოსი 041658 258 15 .08.2013
მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველიდაჰიდრავლიკურიექსკავატორი) ოპერატორი 040777 486 27 .06.2012
ლიფტების ელექტრომექანიკოსი 040860 477 27 .06.2012
სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი 040959 472 27 .06.2012
საკერავი მანქანების მექანიკოსი 040960 465 27 .06.2012
საკერავი მანქანების ოპერატორი 040961 466 27 .06.2012
საჰაერო გადამზიდავი 041663 464 27 .06.2012
კონვეიერებისა და ესკალატორის ექსპლუატაციის ტექნიკოსი 040662 476 27 .06.2012
პარფიუმერული და კოსმეტიკური წარმოების სპეციალისტი 041061 258 15 .08.2013
ვებსპეციალისტი 040156 266 24 .08.2013
კომპიუტერული გრაფიკოს-ანიმატორი 040157 208 28 .06.2013
კომპიუტერული ინჟინერი 040158 208 28 .06.2013
კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრატორი 040159 266 24 .08.2013
რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი 040752 266 24 .08.2013
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის ელექტრომექანიკოსი 040753 266 24 .08.2013
სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების ელექტრომექანიკოსი 040755 266 24 .08.2013
სავაგონო მეურნეობის მექანიკოსი 040756 266 24 .08.2013
მელიანდაგე 040667 266 24 .08.2013
  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge