სამართლებრივი აქტები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №780/ი 23 აგვისტო 2018 წელი
(„რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 22 აგვისტოს №772/ი ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №772/ი 22 აგვისტო 2018 წელი 

( რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ) 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №761/ი 21 აგვისტო 2018 წელი 

("2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 03 ივლისის N-593/ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)

ბრძანება N593/ი 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №746/ნ 13 აგვისტო 2018 წელი
("2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 03 ივლისის N-593/ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ) 

2010 წლის 4 თებერვალი ქ. თბილისი
(უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ)

„ელექტრონული პორტალის წარმოების წესი“ დამტკიცებულია ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 3 მაისი N317 ბრძანებით

ცვლილება „ელექტრონული პორტალის წარმოების წესში“ დამტკიცებულია ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 20 ივლისის N667/ი ბრძანებით

ცვლილება „ელექტრონული პორტალის წარმოების წესში“ დამტკიცებულია ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის N383 ბრძანებით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ
(სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ)

2017-2018 წლის სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №374 14 ივნისი, 2017 წელი


სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ურთიერთშეთანხმება საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების მიზნით

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N734 
(მობილობის წესით სტუდენტის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეწყვეტის სამართლებრივ აქტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ)

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge