დადასტურება

ბრძანება N320918- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320315- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის ღებვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N320313- შპს „კეონის აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „თმის შეჭრა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება 319704 - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "გეორგიასთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქალისა და მამაკაცის მსუბუქი ტანსაცმლის მკერავი"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 320163 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის "სისტემური ადმინისტრირების" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 319579 - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - "ქსელის ადმინისტრირების" დადასტურების შესახებ

 ბრძანება 310374 - სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება" დადასტურების შესახებ 

ბრძანება 310375 -სსიპ-კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark up)'' დადასტურების შესახებ

ბრძანება 308105 - სსიპ - "კოლეჯ ბლექსისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის - "კერძების მომზადების ტექნოლოგია"დადასტურების შესახებ

ბრძანება 296529-სსიპ - კოლეჯი ,,ბლექსისათვის'' ,,ყალიბების მოწყობა მშენებლობის პროცესში და ყალიბში ბეტონის ჩაწყობა" პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება 297086-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,საარმატურე სამუშაოები" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297090-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა (ჰაუსქიფინგი)" დადასტურების შესახებ

ბრძანება 297087-სსიპ - კოლეჯ „ბლექსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის - ,,სერვისი და სერვირება" დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173024-სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის-„მამაკაცის ზედა პერანგისა და შარვლის კონსტრუირება-კერვა“ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N173023- სსიპ კოლეჯ „მოდუსისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის- „ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის კონსტრუირება-კერვა„ დადასტურების შესახებ

ბრძანება N136412-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N136654-სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის ,,განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები'' პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N1188. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ.

ბრძანება N1187. ი სსიპ კოლეჯ თეთნულდის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1161 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილი სახელობის კოლეჯის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1113. ი ა(ა)იპ კოლეჯ ჰორიზონტის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N994. ი ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მოძრაობის უსაფრთხოება სარკინიგზო ტრანსპორტტზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1001. ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1002. ი სსიპ კოლეჯ ,,მერმისის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1035. ი სსიპ კოლეჯ ლაკადას პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1037. ი სსიპ კოლეჯ ოპიზარის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1038. ი ა(ა)იპ-კოლეჯ იკაროსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1039. ი სსიპ-კოლეჯ ბლექსის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1053. ი სსიპ კოლეჯ ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N1079. ი სსიპ კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის - საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი დადასტურების შესახებ

ბრძანება N852.ი სსიპ-კოლეჯ ახალი ტალღისათვის პროფესიული მომზადების პროგრამის-ჯარას მეფუტკრეობა დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N836.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის მომხმარებელთან ურთიერთობა სავაჭრო ობიექტებზე პროფესიული გადამზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N835.ი სსიპ კოლეჯ მოდუსისთვის სამკერვალო წარმოება-ტანსაცმლის კონსტრუირება და კერვა პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N618ი. ა(ა)იპ-სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის ტექნიკური ნახაზების მხაზველის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N684.ი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N746ი. სსიპ-კოლეჯ იბერიისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების შესახებ

ბრძანება N304.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N315.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N322.ი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების 2019 წლის 23 აპრილის №304ი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N496.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ფაზისისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N497.ი სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ ახალი ტალღისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროეფსიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N498.ი სსიპ პროფესიული კოლეჯ ბლექსისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების შესახებ

ბრძანება N517.ი სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N602.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის თმის მოდელირებისა და გარდასახვის სპეციალისტის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N603.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კახეთის ღირსშესანიშნაობათა ექსკურსიამძღოლის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N604.ი სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ აისისთვის კედლებისა და ტიხრების წყობის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ 

ბრძანება N619.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის სავალი ნაწილის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

ბრძანება N620.ი შპს თეგეტა აკადემიასთვის ძრავის მექანიკოსის პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge