შპს - მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს - მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 46
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 2 დეკემბერი 2020 13:12:17
თარიღი 11 დეკემბერი 2019
საბჭოს მითითება შპს - მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 23
დასკვნა 1 გადმოწერა
დასკვნა 2 გადმოწერა