2 ივლისი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო პარტნიორთა რიცხვს გერმანიის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო (AQAS) შეემატა

სრულად წაკითხვა
24 თებერვალი 2021

მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში - SQUARE

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

ცენტრს მიენიჭა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია ENQA-ს წევრის სტატუსი ხუთი წლის ვადით.

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის რეფორმების მხარდაჭერის პროექტი (PROFFORMANCE)

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

საქართველო 2015 წლიდან WorldSkills International-ის სრული წევრია

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

2015 წლიდან ცენტრმა დაიწყო ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის „წარმატების მოდელის“ (EFQM Excellence Model) დანერგვა

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

ცენტრი პირველი ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოა ევროპაში, რომელმაც სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) აღიარება მოიპოვა.

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

ცენტრი ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) აფილირებული სტატუსის მქონე ორგანიზაციაა.

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

ევროპის საგანმანათლებლო სივრცეში ცენტრმა მორიგი აღიარება მოიპოვა

სრულად წაკითხვა
22 სექტემბერი 2020

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი GE 17 ENI OT 01 18 „ხარისხის უზრუნველყოფისა და კვალიფიკაციების მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“

სრულად წაკითხვა

საბჭოს ანონსები

პარტნიორები