დასკვნები გადაწყვეტილებები

გადაწყვეტილებები

  • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები;
  • პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები;
  • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოების გადაწყვეტილებები 2021 წლის 15 თებერვლამდე
  • სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილებები

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილებები 15 თებერვლიდან სინქრონიზებულია DEQAR-თან

  • უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოების გადაწყვეტილებები 2021 წლის 15 თებერვლიდან