გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 სექ 2021
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 14 სექ 2021 25 მაი 2025
აკრედიტაცია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 14 სექ 2021 15 სექ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 სექ 2021 15 სექ 2025
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 10 სექ 2021
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი 10 სექ 2021 10 აგვ 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 27 ნოე 2023
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 26 მარ 2023
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 2 მაი 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 11 ოქტ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 19 ნოე 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 19 ნოე 2026