გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
ანგარიშის განხილვა (აკრედიტაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1 დეკ 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 დეკ 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 დეკ 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 დეკ 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 დეკ 2022
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 29 ნოე 2022 31 დეკ 2026
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 29 ნოე 2022 31 დეკ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 28 ნოე 2022
ანგარიშის განხილვა (აკრედიტაცია) სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 22 ნოე 2022
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 22 ნოე 2022 31 დეკ 2027
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 22 ნოე 2022 22 დეკ 2026
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 22 ნოე 2022 31 დეკ 2026