გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 9 მარ 2023
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი 9 მარ 2023
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 9 მარ 2023
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი 9 მარ 2023
აკრედიტაცია სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 1 ივლ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 1 ივლ 2026
აკრედიტაცია სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030
აკრედიტაცია სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030
აკრედიტაცია სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030
აკრედიტაცია სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030
აკრედიტაცია სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 თებ 2023 16 თებ 2030