გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 5 აგვ 2022 31 დეკ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 5 აგვ 2022 31 დეკ 2024
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 5 აგვ 2022 28 თებ 2023
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 2 აგვ 2022
აკრედიტაცია სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 29 ივლ 2022 31 დეკ 2026
აკრედიტაცია შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი 29 ივლ 2022 29 ივლ 2023
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 1 ივლ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 1 ივლ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 1 ივლ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 31 დეკ 2027
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 31 დეკ 2027
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 26 ივლ 2022 31 დეკ 2027