გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი 27 აპრ 2021 27 აპრ 2021
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 27 აპრ 2021 27 აპრ 2028
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 27 აპრ 2021 28 აპრ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 21 აპრ 2021 21 აპრ 2028
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 21 აპრ 2021
აკრედიტაცია შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 19 აპრ 2021 19 აპრ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 19 აპრ 2021 19 აპრ 2028
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 16 აპრ 2021
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 16 აპრ 2021
აკრედიტაცია სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13 აპრ 2021 13 აპრ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 აპრ 2021 12 აპრ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 აპრ 2021 12 აპრ 2028