გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 29 მარ 2026
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 16 ივნ 2021 16 ივნ 2021
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 16 ივნ 2021 16 ივნ 2028
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 16 ივნ 2021 16 ივნ 2028
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 16 ივნ 2021 16 ივნ 2028
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 10 აგვ 2021 11 აგვ 2025
აკრედიტაცია შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 24 აგვ 2021 24 აგვ 2028
აკრედიტაცია ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 21 აგვ 2021 8 აგვ 2025
აკრედიტაცია 6 აგვ 2021 7 აგვ 2028
აკრედიტაცია შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 6 აგვ 2021 6 აგვ 2025