გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 23 ივლ 2021 23 ივლ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 23 ივლ 2021 23 ივლ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 11 ოქტ 2026
აკრედიტაცია ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 3 აგვ 2021 21 ივლ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 21 ივლ 2025
აკრედიტაცია შპს - ევროპის უნივერსიტეტი 16 ივლ 2021 16 ივლ 2028
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი 30 ივლ 2021 30 ივლ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 ივლ 2021 16 ივლ 2028
ავტორიზაცია შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 29 ივლ 2021 29 ივლ 2027
მონიტორინგი (ავტორიზაცია) სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 15 ივლ 2021
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 27 ივლ 2021 28 ივლ 2025