გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 27 ივლ 2021 28 ივლ 2025
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 29 მარ 2026
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 22 ნოე 2025
აკრედიტაცია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021
აკრედიტაცია სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია შპს - ევროპის უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2028
აკრედიტაცია ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 20 ივლ 2021 20 ივლ 2023
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 1 ივლ 2021 3 ივლ 2028