გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 11 ოქტ 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 19 ნოე 2026
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 19 ნოე 2026
აკრედიტაცია შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 7 სექ 2021 7 სექ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი 20 აგვ 2021 10 იან 2025
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 აგვ 2021 20 აგვ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 აგვ 2021 20 აგვ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 17 აგვ 2021 14 მარ 2026
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 17 აგვ 2021 18 აგვ 2025
აკრედიტაცია შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი 31 აგვ 2021 18 აგვ 2025
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 23 ივნ 2021 23 ივნ 2025
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 ნოე 2020 25 ნოე 2027