გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 26 ივნ 2021 26 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26 ივნ 2021 26 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26 ივნ 2021 26 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26 ივნ 2021 26 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26 ივნ 2021 26 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2028
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2028
აკრედიტაცია შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2028
აკრედიტაცია შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2028
აკრედიტაცია შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2028
აკრედიტაცია შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 29 ივნ 2021 29 ივნ 2023
ავტორიზაცია საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია 28 ივნ 2021 28 ივნ 2027