გადაწყვეტილებები

აქტივობა უსდ-ს სახელწოდება ძალაშია თარიღიდან ძალაშია თარიღამდე
აკრედიტაცია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 6 აგვ 2021 7 აგვ 2028
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი 5 აგვ 2021 28 ივნ 2027
გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა 5 აგვ 2021 28 ივნ 2022
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დამატება 5 აგვ 2021 5 აგვ 2027
აკრედიტაცია სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 4 აგვ 2021 4 აგვ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 4 აგვ 2021 4 აგვ 2028
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - კავკასიის უნივერსიტეტი 4 აგვ 2021 2 ივლ 2026
აკრედიტაცია შპს მილენიუმ სასწავლო უნივერსიტეტი 30 ივლ 2021 30 ივლ 2025
აკრედიტაცია სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 30 ივლ 2021 31 ივლ 2028
აკრედიტაცია ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 27 ივლ 2021 27 ივლ 2023
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 23 ივლ 2021 22 იან 2023
მონიტორინგი (აკრედიტაცია) შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი 23 ივლ 2021 6 აგვ 2027