გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის ავტორიზაციის შესახებ 1249724 19 ნოე 2021
შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 8 მაისის №79 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1249722 19 ნოე 2021
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი 1238426 17 ნოე 2021
შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ 1191592 5 ნოე 2021
შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის და “შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-სათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 სექტემბრის №165 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1191590 5 ნოე 2021
ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯი „კონსტრუქტ2“-ის ,,თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1191591 5 ნოე 2021
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1191589 5 ნოე 2021
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 1 ოქტომბრის №1012304 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ 1191585 5 ნოე 2021
შპს ცოდნა-ნათელა მურადაშვილის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ 1123176 21 ოქტ 2021
შპს აისის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1123170 21 ოქტ 2021
,,შპს თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლა-გიმნაზიის ავტორიზაციის შესახებ“ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 15 თებერვლის N13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1123169 21 ოქტ 2021
შპს დეას მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 1123168 21 ოქტ 2021