გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ კოლეჯ "თეთნულდში" საგანმანათლებლო პროგრამის "ხის მხატვრული დამუშავება" ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 329341 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ ახმეტის მუნიციპალიტეტში „საექთნო განათლების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 329338 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში „მეფუტკრეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 329336 22 მარ 2023
სსიპ კოლეჯ "ლაკადაში" საგანმანათლებლო პროგრამების - "ხის მხატვრული დამუშავება" და "შედუღება" - ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 329335 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში „საექთნო განათლების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 329333 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში „ვეტერინარიის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 329332 22 მარ 2023
შპს ხერხემის ავტორიზაციის შესახებ 322188 21 მარ 2023
შპს ახალი ქართულ-ევროპული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ 322186 21 მარ 2023
შპს თბილისის თავისუფალი სკოლის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 322185 21 მარ 2023
შპს დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ 297647 15 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯ "ბლექსიში“განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 286100 13 მარ 2023
შპს ბარაკონში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 286099 13 მარ 2023