გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
შპს მომავლის სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 352013 28 მარ 2023
შპს სკოლა ახალი თაობის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 352011 28 მარ 2023
შპს სკოლა - ლიცეუმ ლამპარის ავტორიზაციის შესახებ 352005 28 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯ "იბერიაში" ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროგრამების - "შედუღება", "კულინარიის ხელოვნება" განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 346990 27 მარ 2023
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „ღონისძიების ორგანიზების’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 347106 27 მარ 2023
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის ,,სარესტორნო მომსახურეობის’’ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 347105 27 მარ 2023
სსიპ კოლეჯ „ახალი ტალღისთვის“ „სკოლამდელი აღზრდა და განათლების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 347103 27 მარ 2023
შპს ორიენტირისთვის „კბილის სატექნიკო საქმის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 347102 27 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯ "იბერიაში" ქალაქ ბაღდათში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 347101 27 მარ 2023
სსიპ კოლეჯ "თეთნულდში" საგანმანათლებლო პროგრამის "ხის მხატვრული დამუშავება" ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 329341 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ ახმეტის მუნიციპალიტეტში „საექთნო განათლების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 329338 22 მარ 2023
სსიპ - კოლეჯი „აისისთვის“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში „მეფუტკრეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ 329336 22 მარ 2023