გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
“სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ” საგანმანათლებლო პროგარემის აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1038166 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243371 30 დეკ 2020
“სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ” საგანმანათლებლო პროგარემის აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037986 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243370 30 დეკ 2020
„სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის“საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037786 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243369 30 დეკ 2020
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „შენობის სისტემების ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №243 გადაწყვეტილების დანართსა და №67 სხ დომის ოქმის მესამე ნაწილში დაფიქსირებულ მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243306 30 დეკ 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 05 მარტის №15 სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილში: შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243304 30 დეკ 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის მესამე ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243303 30 დეკ 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის პირველ ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243302 30 დეკ 2020
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1243299 30 დეკ 2020
სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1243301 30 დეკ 2020
სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1243300 30 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236672 29 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236671 29 დეკ 2020