გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მონიტორინგთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 366191 16 აპრ 2021
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მონიტორინგთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 366190 16 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „კედლის დაფარვის სამუშაოების (სამღებრო სამუშაოები)“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362729 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362711 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „აისში“ „შედუღების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362735 15 აპრ 2021
შპს - მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის N124 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 362733 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „იატაკისა და ფილის სამუშაოების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ“ „იატაკისა და ფილის სამუშაოების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362728 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „მეხილეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362726 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „კულინარიის ხელოვნების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362725 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯ „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიაში“ „ვებტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის და „სსიპ-კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ „ვებტექნოლოგიების“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები“ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 28 ივლისის №641352 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახე 362723 15 აპრ 2021
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „სატყეო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 362720 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „კონსულტანტ-გამყიდველის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362717 15 აპრ 2021