გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
"სსიპ - კოლეჯი „მოდუსისთვის“ „მებაღეობის“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები", პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს №656191 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1192214 11 დეკ 2020
"სსიპ - კოლეჯი „მოდუსისთვის“ „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები", პროფესიუ ლი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 3 აგვისტოს №6565 79 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1192213 11 დეკ 2020
ა(ა)იპ - კოლეჯ „იკაროსში“ „სარესტორნო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192211 11 დეკ 2020
ა(ა)იპ - კოლეჯ „იკაროსში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192209 11 დეკ 2020
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192206 11 დეკ 2020
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192204 11 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ „გრაფიკული დიზაინის შესრულების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192202 11 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ „ინდუსტრიული დიზაინის შესრულების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192201 11 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192199 11 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192197 11 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯ „ლაკადაში“ „ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1192195 11 დეკ 2020
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1189677 10 დეკ 2020