გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1219694 22 დეკ 2020
შპს ქართულ-ამერიკული სკოლის Georgian-American School მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 1219635 22 დეკ 2020
შპს ქართულ-ამერიკული სკოლის Georgian-American School ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1219633 22 დეკ 2020
შპს ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტის საქართველოში ავტორიზაციის შესახებ 1214796 21 დეკ 2020
სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგის“ ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1212522 18 დეკ 2020
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგის“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1212620 18 დეკ 2020
შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტისა და სტუდენტთა მიღების უფლების შეზღუდვის მოხსნის შესახებ 1208855 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208053 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „მეხილეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208051 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „მეფუტკრეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208046 17 დეკ 2020
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208048 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „თმის მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208054 17 დეკ 2020