გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ეკონომიკის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1173284 9 დეკ 2020
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1173236 8 დეკ 2020
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ეკონომიკის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1173284 8 დეკ 2020
შპს - შავი ზღვის საერთაშორისოუნივერსიტეტის „მენეჯმენტის“ ინგლისურენოვანი საბაკალავ რო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1166780 8 დეკ 2020
შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მენეჯმენტის“ ინგლისურენოვანი საბაკალავ რო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1166780 7 დეკ 2020
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1149369 2 დეკ 2020
სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის " ქართული ფილოლოგიის" სადოქტო რო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის თაობაზე 1149299 2 დეკ 2020
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიზნეს-ინფორმატიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1138282 30 ნოე 2020
შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1138277 30 ნოე 2020
შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1138277 30 ნოე 2020
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიზნეს-ინფორმატიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1138282 30 ნოე 2020
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ „ფარმაციის (სააფთიაქო)“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 1125270 26 ნოე 2020