შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 54
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 იანვარი 2020 16:36:13
თარიღი 20 დეკემბერი 2019
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 26
დასკვნა 1 გადმოწერა