ა(ა)იპ-ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება ა(ა)იპ-ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 41
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 15 იანვარი 2020 20:38:56
თარიღი 27 დეკემბერი 2019
საბჭოს მითითება ა(ა)იპ-ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადასაგანმანათლებლო საგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 17
დასკვნა 1 გადმოწერა