სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ

დასახელება სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 46
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 14 აპრილი 2020 17:27:0
თარიღი 20 მარტი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 11
დასკვნა 1 გადმოწერა