შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 55
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 29 აპრილი 2020 16:27:1
თარიღი 26 მარტი 2020
საბჭოს მითითება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 13
დასკვნა 1 გადმოწერა