სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 53
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 4 მაისი 2020 17:24:42
თარიღი 24 მარტი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
ოქმის ნომერი 12
დასკვნა 1 გადმოწერა