შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი)ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე

დასახელება შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი)ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 554434
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 3 ივლისი 2020 11:54:53
თარიღი 3 ივლისი 2020
საბჭოს მითითება შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 554237
დასკვნა 1 გადმოწერა
დასკვნა 2 გადმოწერა