შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „განათლების ადმინისტრირების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 679091
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 11 აგვისტო 2020 13:4:47
თარიღი 11 აგვისტო 2020
საბჭოს მითითება შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 678559
დასკვნა 1 გადმოწერა