სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 716127
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 24 აგვისტო 2020 13:7:16
თარიღი 21 აგვისტო 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 716106
დასკვნა 1 გადმოწერა