შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 728768
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 26 აგვისტო 2020 10:56:11
თარიღი 25 აგვისტო 2020
საბჭოს მითითება შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის ავტორიზაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავროტიზაციის საბჭოს ოქმი
ოქმის ნომერი 726172
დასკვნა 1 გადმოწერა