ა(ა) იპ - საქართვლოს აგრარული უნივერსიტეტის „აგრარული მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

დასახელება ა(ა) იპ - საქართვლოს აგრარული უნივერსიტეტის „აგრარული მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 936799
გადაწყვეტილება გადმოწერა
გადაწყვეტილების დანართი გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ოქტომბერი 2020 9:10:18
თარიღი 6 ოქტომბერი 2020
საბჭოს მითითება ა(ა) იპ - საქართვლოს აგრარული უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 936788