შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ციფრული მენეჯმენტის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „ციფრული მენეჯმენტის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 985747
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 15 ოქტომბერი 2020 15:10:3
თარიღი 13 ოქტომბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 985637
დასკვნა 1 გადმოწერა