სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

დასახელება სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1057089
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 2 ნოემბერი 2020 12:11:40
თარიღი 2 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ კოლეჯი „სპექტრის“ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება კოლეჯი
ოქმი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1056646
დასკვნა 1 გადმოწერა