შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ „შრომის უსაფრთოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში

დასახელება შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ „შრომის უსაფრთოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1057090
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 2 ნოემბერი 2020 12:11:32
თარიღი 2 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ „შრომის უსაფრთოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
სასწავლო დაწესებულების მითითება კოლეჯი
ოქმი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1056646
დასკვნა 1 გადმოწერა