შპს ბათუმის მომავლის სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაცი ული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

დასახელება შპს ბათუმის მომავლის სკოლის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაცი ული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1075302
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ნოემბერი 2020 12:11:18
თარიღი 6 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს ბათუმის მომავლის სკოლა
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1074604
დასკვნა 1 გადმოწერა