სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1123323
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 26 ნოემბერი 2020 9:11:50
თარიღი 25 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1123190
დასკვნა 1 გადმოწერა