სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1123324
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 26 ნოემბერი 2020 9:11:17
თარიღი 25 ნოემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1123190
დასკვნა 1 გადმოწერა