ა(ა) იპ თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა და მხარდაჭერის კავშირში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა

დასახელება ა(ა) იპ თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა და მხარდაჭერის კავშირში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციიის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1218956
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია
თარიღი 26 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა და მხარდაჭერის კავშირშის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადასაგანამანათლებლო დაწესებულებების საბჭო სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1218956
დასკვნა 1 გადმოწერა