სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

დასახელება სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1236672
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 29 დეკემბერი 2020 12:12:1
თარიღი 29 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება კოლეჯი
ოქმი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1236540
დასკვნა 1 გადმოწერა