სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243300
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:27
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176
დასკვნა 1 გადმოწერა