სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243301
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:25
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176