სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243299
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:24
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176