საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის პირველ ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება

დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის პირველ ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243302
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:18
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის პირველ ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „პოლიტიკის მეცნიერებების“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176