საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 05 მარტის №15 სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილში: შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება

დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 05 მარტის №15 სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილში: შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243304
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:28
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 05 მარტის №15 სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილში: შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176