შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „შენობის სისტემების ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №243 გადაწყვეტილების დანართსა და №67 სხ დომის ოქმის მესამე ნაწილში დაფიქსირებულ მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება

დასახელება შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „შენობის სისტემების ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №243 გადაწყვეტილების დანართსა და №67 სხ დომის ოქმის მესამე ნაწილში დაფიქსირებულ მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 1243306
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 30 დეკემბერი 2020 22:12:11
თარიღი 30 დეკემბერი 2020
საბჭოს მითითება შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „შენობის სისტემების ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №243 გადაწყვეტილების დანართსა და №67 სხ დომის ოქმის მესამე ნაწილში დაფიქსირებულ მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1242176