შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 30
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 11 მარტი 2015 16:44:9
თარიღი 20 ნოემბერი 2014
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი
სასწავლო დაწესებულების მითითება სასწავლო უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო
ოქმის ნომერი 10