შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფინანსების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფინანსების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 81
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 10 ოქტომბერი 2016 15:1:16
თარიღი 29 ივლისი 2016
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი
სასწავლო დაწესებულების მითითება სასწავლო უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 8