შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 23
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 6 ივნისი 2018 17:0:43
თარიღი 23 მაისი 2018
საბჭოს მითითება ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა
სასწავლო დაწესებულების მითითება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება
ოქმი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 7
დასკვნა 1 გადმოწერა