შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
პროცესი აკრედიტაცია
საბჭო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
გადაწყვეტილების ნომერი 118
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 2 ნოემბერი 2018 10:3:30
თარიღი 12 სექტემბერი 2018
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 39
დასკვნა 1 გადმოწერა
დასკვნა 2 გადმოწერა